احمد شاملو - اشک آن شب لبخند عشقم بود

ارسال شده توسط اشک و لبخند ☆ ★
وقتی به دورچهره خودتارمی تنی/ باید كمی قیافه خودراعوض كنی/ فریاد می زنی سرعادت همیشه وقت/ با حس عاشقانه یك مرد اهنی/ احساس ها دوباره به جوشش درامدند/ اماهنوزسازموافق نمی زنی/ وقتی توجهی به غزل ها نمی شود/ كز می كنندكنج دل مردمنحنی/ مردی كه پای خوب وبدت ایستاده است/ بر شانه های تنگ بلوری شكستنی/ حالا كه مرد شكل خودش را زدست داد/ باید تو هم قیافه خود را عوض كنی/
ارسال شده در ۸ نوامبر ۲۰۱۹ - در طبقه بندی‌ فلسفه - #احمد شاملو - اشک و لبخند 
برای امتیاز دادن کلیک کنید

لینک ویدئو  |  ۱۶۰ بازدید

نظرها

۳ نظر