دیرین دیرین - فاخر

ارسال شده توسط عسل فیس
برنامه‌های تلویزیون بیشترین رضایت را در کدام یک از اقشار زیر ایجاد می‌کند؟ الف) مردم کوچه و بازار ب) سیاسیون ج) جوانان د) قشر زحمتکش نصاب
ارسال شده در ۵ آوریل ۲۰۲۰ - در طبقه بندی‌ کمدی
برای امتیاز دادن کلیک کنید

لینک ویدئو  |  ۹۵۲ بازدید

نظرها

۱۳ نظر