با مردم ارتباط برقرار کن

جهان یک کتاب است، کسانی که با دیگران ارتباط برقرار نمی کنند، تعداد زیادی از صفحات را از دست می دهند.
دعوتنامه

جستجوی دوستان

  • امير محمدي چقدر گاهی از "خود"غافل میشویم یادمان میرود خودمان را دوست بداریم ب آغوش بکشیم صبح تا چشم وا میکنیم ی خروار فکر و خیال آوار میشود و ما یادمان میرود چشمی بمالیم کش و قوسی ب خودمان دهیم ءپرده از پنجره کنار زنیم و ب لحظه ی زیبای طلوع خورشید سلام کنیم... گاهی حتی فکر و خیال زودتر از خودمان بیدار میشوند... گاهی هم اصلا نخوابیده بودن تا بخواهند بیدار شوند کل شب تیشه ب ریشه زدند... اما ... چ میشه کرد ...زندگیست دیگر ....وقفه ندارد ... ولی تو لحظه ای بایست... لحظه ای چشمانت را ببند .بگو خودم را دوست دارم .نفس عمیقی بکش.لبخند بزن و بگو روزم را با انرژی شروع میکنم ... من سرحالم قربه الی الخودم...
    ۲ اکتبر ۲۰۱۹