با مردم ارتباط برقرار کن

جهان یک کتاب است، کسانی که با دیگران ارتباط برقرار نمی کنند، تعداد زیادی از صفحات را از دست می دهند.
دعوتنامه

جستجوی دوستان

  • حدید صنعت انواع مصالح از لحاظ چگونگی تولیدالف) مصالح پیش ساخته: به مواد و مصالحی که ابتدا در کارخانه تولید شده‌اند و سپس آن‌ها را به محل اجرا آورده و استفاده کرده‌اند، «مصالح پیش‌ساخته» می‌گویند؛ مانند کاشی، سرامیک، آجر، سفال، تیرچه و بلوک، قیرگونی، آسفالت آماده و قطعات بتنی. در ۲ شکل بعدی ۲ نمونه از این مصالح آورده شده است. دیوار پیش‌ساخته‌ی بتنی آسفالتب) مصالح درجا: این مصالح در محل ساخت، تهیه و تولید می‌گردند مثل بتن درجا، ملات‌ها، قیرگونی درجا، اسکلت و چهارچوب‌های درجا نمونه‌ای از این مصالح را نیز در شکل بعدی می‌توانید مشاهده کنید.
    ۷ سپتامبر ۲۰۱۹

  • محمد نیک سلام روز شما هم بخیر و خوشی
    ۳ فوریهٔ

  • mohammad ramsari https://www.ghouti.com/ (U)- (L)-
    ۳ فوریهٔ