با مردم ارتباط برقرار کن

جهان یک کتاب است، کسانی که با دیگران ارتباط برقرار نمی کنند، تعداد زیادی از صفحات را از دست می دهند.
دعوتنامه

جستجوی دوستان

  • فاطمه کریمی ????گاهي گمان نميکني ، ولي خوب مي‌شود ، ????گاهي نمي‌شود که نمي‌شود که نمي‌شود ????گاهي هزار دوره دعا ، بي اجابت است ، ????گاهي نگفته قرعه به نام تو مي‌شود ????گاهي گدايِ گدايي و بخت با تو يار نيست ، ????گاهي تمام شهر گداي تو مي‌ شود ????گاهي براي خنده دلم تنگ مي‌شود ، ????گاهي دلم تراشه اي از سنگ مي‌شود ????گاهي تمام آبيِ اين آسمانِ ما ، ????يک باره تيره گشته و بي رنگ مي‌شود ????گاهي نفس ، به تيزيِ شمشير مي‌شود ، ????از هرچه زندگي‌ست ، دلت سير مي‌شود ????گويي به خواب بود ، جواني‌مان گذشت ، ????گاهي چه زود فرصت‌مان دير مي‌شود ????کاري ندارم کجايي چه ميکني ????بي عشق سر مکن ، که دلت پير مي‌شود ❣ ????????????
    سه‌شنبه، ساعت ۰:۴۵

  • دلناز سهرابی ای دل به سرد مهری دوران ،صبور باش...
    دوشنبه، ساعت ۲۱:۰۱

  • *FARSHAD * انقدر پول ايران بي ارزش شده كه امروز هزار تومن انداختم صدقه. يهو هفتاد تا بلا سرم اومد
    ۹ ژوئیهٔ