با مردم ارتباط برقرار کن

جهان یک کتاب است، کسانی که با دیگران ارتباط برقرار نمی کنند، تعداد زیادی از صفحات را از دست می دهند.
دعوتنامه

جستجوی دوستان

 • هستی ن ما به ندرت درباره آنچه كه داريم شكر گذاريم درحاليكه پيوسته در حسرت چيزهايى هستيم كه نداريم
  ۱۱ نوامبر

 • محبوبه رحیمی نمیخوام از گوگل بیام از فیسبوک گوشیم بیام چطوری بیام
  ۲۳ اکتبر

 • امید پاکزاد تا یک فروردین همگی بدرود
  ۸ دسامبر

 • Ali Tarzami سلام
  ۸ دسامبر

 • Mina& Mohsen سلام برزنده دلان بیدار
  ۶ دسامبر

 • # *

 • milad drikvandi بچه ها اصل بدید بیشتر آشنا بشیم
  ۸ دسامبر

 • *** . بعضی وقتا حق نداری ،وارد گذشته ی کسی شوی گاهی هم نباید خاطرات گذشته را مرور کرد مثل آتش زیر خاکستر می ماند.آن چنان گر میگیرد. که تر و خشک را با هم می سوزاند. ما آدم ها گاهن حرفهایی که می زنیم یا زده ایم به دیگران یادمان میرود.ولی حرفهایی را که به دیگران می زنیم یا زده بودیم دقیقن یادمان هست.مو به مو سطر به سطر. همیشه باید بخشید .همیشه باید کینه به دل راه نداد چون پژمرده میشود. گلهای زرد قناری وجودمان باید گذشت کرد و عبور کرد از این سرمای رابطه ها ولی گاهی یادمان میرود. نمیدانم اسمش را چه بگذارم ترس از اینکه نتوانی مستقیم حرفایت را بزنی یا اینکه نبیند حس درونت را. من می بخشم اول خودم را سپس دیگران را حتی دشمنم را ... چه رسد به کسی که اسمش طنین انداز لحظه هایم است..
  ۲ دسامبر

 • صالح شریفی زان می که حرام نیست در مذهب ما ///تا صبح عدم خشک نیابی لب ما .
  ۵ دسامبر