با مردم ارتباط برقرار کن

جهان یک کتاب است، کسانی که با دیگران ارتباط برقرار نمی کنند، تعداد زیادی از صفحات را از دست می دهند.
دعوتنامه

جستجوی دوستان

  • Hediye TDYN در من دلسنگ، شور انتظار انداختی ماهی مرداب را در جویبار انداختی ‌ عشق، اقیانوس آرامی که می گفتی نبود قایقم را در مسیر آبشار انداختی ! ‌ فکر میکردم جواب نامه ام را می دهی نامه را بی آنکه بگشایی کنار انداختی ... ‌ عشق بر "جانم" حکومت می کند ای روزگار در سرم بیهوده سودای فرار انداختی ‌ آخر ای عاقل به کار عشق روگردان شدی خوب شد، یک بار عقلت را به کار انداختی !
    11 ساعت پیش

  • Mahdi R بمون ولی به خاطرِ غرور خسته‌ام برو برو ولی به خاطرِ دل شکسته‌ام بمون به موندن تو عاشقم، به رفتن تو مبتلا شکسته ام ولی برو، بریده‌ام ولی بیا چه گیج حرف می‌زنم، چه ساده درد می‌کشم اسیر قهر و آشتی میون آب و آتشم! تو را نفس کشیدم و به گریه با تو ساختم چه دیر عاشقت شدم، چه دیرتر شناختم…
    دوشنبه، ساعت ۱۸:۰۵

  • نیلوفر * سرانجام روزی؛ به حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد. پس فعلا به سردرگمی ها بخندید، ازمیان اشکها لبخند بزنید و همواره به خودتان یادآوری کنید، پشت هر حادثه ای؛ دلگیلی نهفته است..!
    ۳ ژوئیهٔ