با مردم ارتباط برقرار کن

جهان یک کتاب است، کسانی که با دیگران ارتباط برقرار نمی کنند، تعداد زیادی از صفحات را از دست می دهند.
دعوتنامه

جستجوی دوستان

  • ashk om ‍ گفته بودی عاشقم جانم خودم را باختم کم کمک از شوق دیدارت ، به خود میتاختم روز آغازین نوشتی شعر کوتاهی ولی من به عشق نام تو صد شعر دیگر ساختم روز دوم گفته بودی دوستم داری و من بی تأمل خویش را پنهان زِ عشقت ساختم روز سوم امدی گفتی که دلتنگ توام آمدم در مدح چشمانت غزلها ساختم روز دیگر امدی گفتی کجایی بی وفا مدتی لنگر کنار چشم تو انداختم در دلم عشقت چه غوغایی به بار آورده بود در میان آتش عشقت ،، خودم را ساختم حال ماندم ، دوستی ،همدم و یا دشمن بگو گم شدم در عشق اما ، من تو را نشناختم
    ۲۵ ژوئیهٔ

  • اکبر .. در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند …
    ۱۳ ژوئیهٔ