گردهمایی در کانال‌ها

ایجاد و پیوستن به کانال‌های مبتنی بر علاقه برای جمع کردن افراد کنار یکدیگر.
ایجاد کانال جدید

کانال‌ها

 • ۵
  ۱

  چرا به قاتلان وبچه کشها ترحم میشود .

  سازمانهای بین الملل وامریکا واسراایل وغرب ، از کدام کشورها وگروه ها دفاع وپشتیبانی می کنند ،
  سید حسینی

 • ۱۶۰
  ۵

  قانون جنگل : امریکا در آسیا قانون جنگل پیاده کرد؟

  چرا ملتها زور قبول میکنند ؟ ، امریکا در سوریه نفت سوریه را قاچاق میکند ، حقوق بشر کجاست ، این همه جنگ وآشوب در کشورهای اسلامی ازکجا طراحی...  ادامه
  سید حسینی

 • ۱ ۱۵۱
  ۵

  ترور در کشور ثالث

  چرا تروریستهای امریکای ؟، سردار ضد تروریست را ترور کردند ؟ امریکا برای تقوییت داعش مسئولین ضد تروریست را ترور می کند .
  سید حسینی