اطلاعات کانال

  • دیوان اشعار زنده یاد حاج حسن مصطفایی دهنوی فرهنگ و جامعه
  • { مقدمه }

    كار نيكي حسن امروز بنا كرد يقين
    كين چنين كار يقين ،رستم و فرهاد ...  ادامه
    • ۲ عضو
    • آخرین فعالیت ۱۹ فوریهٔ

اپلیکیشن فیسبوک فارسی!

 

 

فعالیت‌ها