اطلاعات کانال

 • خاطره### دوست یابی
 • دلتنــــــــــگم!
  برای کسی که مدتهاست
  بی آن که باشد
  هر لحظه
  زندگی اش کرده ام ...
  • ۹۰ عضو
  • آخرین فعالیت ۱۷ مارس

 

فعالیت‌ها

 • شاه غلام.
  شاه غلام.: # رفیق
  • پنجشنبه، ساعت ۱۹:۴۰
 • شیطون بلاااا
  شیطون بلاااا عضو کانال خاطره### گردید.
  • ۲۹ مارس
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۲۹ مارس
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۲۸ مارس
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۲۶ مارس
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۲۶ مارس
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۲۰ مارس