اطلاعات کانال

 • خاطره### دوست یابی
 • خاطره .همیشه با ماست تلخ و شیرین دارد.همه جا هست.حتی همین فیسبوک..دوستان قدیمی..عزیزانی که نیستند ولی خاطراتشان با ماست..یاد و خاطره مرحوم پویا 90 عزیز بخیر.....روحش شاد
  • ۷۳ عضو
  • آخرین فعالیت ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹

 

فعالیت‌ها

 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۱۸ ژانویهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۱۸ ژانویهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۱۸ ژانویهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۱۶ ژانویهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۱۶ ژانویهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۱۵ ژانویهٔ
 • سید حسینی
  سید حسینی عضو کانال خاطره### گردید.
  • ۲۹ دسامبر ۲۰۱۹
 • جابر بدری
  جابر بدری عضو کانال خاطره### گردید.
  • ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹
 • امید علیزاده
  امید علیزاده:
  • ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹
 • امید علیزاده
  امید علیزاده:
  • ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹