اطلاعات کانال

 • خاطره### دوستیابی و روابط
 • دلتنــــــــــگم!
  برای کسی که مدتهاست
  بی آن که باشد
  هر لحظه
  زندگی اش کرده ام ...
  • ۸۴ عضو
  • آخرین فعالیت ۱۷ مارس ۲۰۲۰

پسندیدن کانال

اپلیکیشن فیسبوک فارسی!

 

فعالیت‌ها