اطلاعات کانال

 • یـــــــادم تـــــو را فــــــرامـــــوش فرهنگ و ادب
 • این حال خوبِ با تو اشکای روی گونم
  دستای بیخیالت گرمای روی شونم
  خیال تو در آغوش یادم تو را فراموش
  یادم تو را...  ادامه
  • ۵ عضو
  • آخرین فعالیت ۴ نوامبر ۲۰۱۹

 

فعالیت‌ها

 • " بشرا "
  " بشرا ": قسمت نشد که لحظه غمگین رفتنت
  با اشک هایم مسیر تو را شستشو کنم
  بوسیدنت که هیچ
  بغل کردنت که...  ادامه
  • ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹
 • " بشرا "
  " بشرا ": مینویسم برای تویِ از دست رفته
  مینویسم که بخوانی و بدانی،
  از زمانی که تو را ندارم...
  جهانم خالی از هر...  ادامه
  • ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹
 • " بشرا "
  " بشرا ": بعد از رفتنت از خدا خواستم
  فراموشی بگیرم
  شاید از غصه ها جدا...  ادامه
  • ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹
 • " بشرا "
  " بشرا ": "اندوه" که از حد گذشت
  جایش را می‌دهد به یک "بی‌اعتنایی" مزمن!
  دیگر مهم نیست بودن یا نبودن
  دوست داشتن یا نداشتن
  و آن لحظه در سکوت فقط نگاه میکنی و نگاه میکنی !!!
  • ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹
 • FARSHID AZODI
  FARSHID AZODI: تبریک میگم بشرا خانوم کانال جدیدتون مبارکه با آرزوی توفیق روز افزون شما،دوست خوب و ارجمندم...یا حق
  • ۳ دسامبر ۲۰۱۹
 • FARSHID AZODI
  FARSHID AZODI عضو کانال یـــــــادم تـــــو را فــــــرامـــــوش گردید.
  • ۳ دسامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★ عضو کانال یـــــــادم تـــــو را فــــــرامـــــوش گردید.
  • ۷ نوامبر ۲۰۱۹
 • " بشرا "
  " بشرا ": کاش می شد به سادگی یک سلام تمام نبودنت را از یاد ببرم و پاک کنم این همه دلتنگی را از لوح فرسوده ی دلم
  کاش می توانستم با یک سلام ساده در آغاز این...  ادامه
  • ۴ نوامبر ۲۰۱۹
 • " بشرا "
  " بشرا ": خسـته ام
  از نبـودن هایِ ممتد تو
  در گذر ثانیـه هایِ بی فاصله ...
  خسـته از فصل سردِ...  ادامه
  • ۴ نوامبر ۲۰۱۹
 • " بشرا "
  " بشرا ": هر وقت قصد می‌کنم دیگر از تو ننویسم
  باران می‌بارد ..
  نغمه‌ای زمزمه می‌شود
  کسی از تو...  ادامه
  • ۴ نوامبر ۲۰۱۹