اطلاعات کانال

 • خـلـوتــ دلــ فرهنگ و ادب
 • ------------------
  وقــتـــ خــــ♥ــــد ا
  پــشــتــتــہ
  مـهـمـــ نـیــسـتــ
  کیــا جـلــوتـنــ ...
  ----------
  • ۱۰۴ عضو
  • آخرین فعالیت ۲۱ آوریل

اپلیکیشن فیسبوک فارسی!

 

فعالیت‌ها

 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۳۱ مهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۳۱ مهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۳۱ مهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۳۱ مهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۳۱ مهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۳۱ مهٔ
 • فرشته احمدی...
  فرشته احمدی...:
  • ۳۱ مهٔ