اطلاعات کانال

 

فعالیت‌ها

 • محمد حسین غلامی
  محمد حسین غلامی عضو کانال •°•°ღ✿ღ پلی به گذشته ღ✿ღ•°•° گردید.
  • ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★: شــــــب چــه حـکــــــــــایــــــت قــشـنـگـیـســت…

  آدم را وادار به فــکـر کــردن به آنـهـایــی مــیکـنــد کـه عـــزیـــزنـــد
  • ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★:
  • ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★:
  • ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★:
  • ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★:
  • ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★:
  • ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★:
  • ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★:
  • ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹
 • اشک و لبخند ☆ ★
  اشک و لبخند ☆ ★:
  • ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹