با انجام فعالیتهای زیر می توانید امتیاز کسب کنید:

نوع فعالیت امتیاز حداکثر دوره تجدید
آلبوم‌ها
آپلود عکس جدید ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
آپلود تصویر ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
متفرقه
ثبت نام ۴۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰ ندارد
ورود به سایت ۴۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰ ۱ روز
عضویت در شبکه ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
ارسال لینک ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
پسندیدن فعالیت‌ها ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
نظر دهی به فعالیت‌ها ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
ایجاد دوستی ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
پسندیدن ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
ویرایش پروفایل ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
نظر دهی به ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
کانال‌ها
ایجاد موضوع در کانال ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
ارسال پیغام در موضوع کانال ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
آپلود عکس در کانال ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
عضویت در کانال ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
موسیقی‌ها
آپلود موسیقی ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
تلنگر
تلنگر زدن ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز
ویدئو‌ها
آپلود ویدئو ۲۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰ ۱ روز