با انجام فعالیتهای زیر می توانید امتیاز کسب کنید:

نوع فعالیت امتیاز حداکثر دوره تجدید
آلبوم‌ها
آپلود عکس جدید ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
آپلود تصویر ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
متفرقه
ورود به سایت ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱ روز
ثبت نام ۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ندارد
ایجاد دوستی ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
پسندیدن ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
ویرایش پروفایل ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
نظر دهی به ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
عضویت در شبکه ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
ارسال لینک ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
پسندیدن فعالیت‌ها ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
نظر دهی به فعالیت‌ها ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
کانال‌ها
عضویت در کانال ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
ایجاد موضوع در کانال ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
ارسال پیغام در موضوع کانال ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
آپلود عکس در کانال ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
موسیقی‌ها
آپلود موسیقی ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
تلنگر
تلنگر زدن ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز
ویدئو‌ها
آپلود ویدئو ۱٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ ۱ روز