با انجام فعالیتهای زیر می توانید امتیاز کسب کنید:

نوع فعالیت امتیاز حداکثر دوره تجدید
آلبوم‌ها
آپلود عکس جدید ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
آپلود تصویر ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
متفرقه
ثبت نام ۲۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ندارد
ورود به سایت ۲۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
عضویت در شبکه ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
ارسال لینک ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
پسندیدن فعالیت‌ها ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
نظر دهی به فعالیت‌ها ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
ایجاد دوستی ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
پسندیدن ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
ویرایش پروفایل ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
نظر دهی به ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
کانال‌ها
ایجاد موضوع در کانال ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
ارسال پیغام در موضوع کانال ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
آپلود عکس در کانال ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
عضویت در کانال ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
موسیقی‌ها
آپلود موسیقی ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
تلنگر
تلنگر زدن ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز
ویدئو‌ها
آپلود ویدئو ۱۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱ روز