با انجام فعالیتهای زیر می توانید امتیاز کسب کنید:

نوع فعالیت                                                                        امتیاز حداکثر امتیاز دوره تجدید
آلبوم‌ها
آپلود عکس جدید ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
آپلود تصویر ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
متفرقه
ثبت نام ۵۰۰ ۵۰۰ ندارد
ورود به سایت ۵۰ ۵۰ ۱ روز
ارسال لینک ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
عضویت در شبکه ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
ارسال استاتوس در پروفایل ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
پسندیدن فعالیت‌ها ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
نظر دهی به فعالیت‌ها ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
ایجاد دوستی ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
پسندیدن ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
ویرایش پروفایل ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
نظر دهی به ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
کانال‌ها
عضویت در کانال ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
ایجاد موضوع در کانال ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
ایجاد کانال ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
ارسال پیغام در موضوع کانال ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
آپلود عکس در کانال ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
موسیقی‌ها
آپلود موسیقی ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
تلنگر
تلنگر زدن ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز
ویدئو‌ها
آپلود ویدئو ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز