با انجام فعالیتهای زیر می توانید امتیاز کسب کنید:

نوع فعالیت امتیاز حداکثر دوره تجدید
آلبوم‌ها
آپلود عکس جدید ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
آپلود تصویر ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
متفرقه
ورود به سایت ۱٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰ ۱ روز
ثبت نام ۱٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰ ندارد
پسندیدن ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
ویرایش پروفایل ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
نظر دهی به ویدئو، عکس، موسیقی و ... ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
عضویت در شبکه ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
ارسال لینک ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
پسندیدن فعالیت‌ها ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
نظر دهی به فعالیت‌ها ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
ایجاد دوستی ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
کانال‌ها
عضویت در کانال ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
ایجاد موضوع در کانال ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
ارسال پیغام در موضوع کانال ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
آپلود عکس در کانال ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
موسیقی‌ها
آپلود موسیقی ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
تلنگر
تلنگر زدن ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز
ویدئو‌ها
آپلود ویدئو ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز