آلبوم امیر طاها... : عکس‌های ارسالی

عکس ۲٬۸۵۴ از ۲٬۸۹۱ در آلبوم‌ عکس‌های ارسالی

???????????? ???? ????
ماه مرداد است دوباره
درباختران غوغاست دوباره
مادری مهربان بیدارست امشب
پدر گویا که بي خواب ست امشب
غنچه ای نورس از كوه آمده
الماسي خوش تراش و زیبا از نور آمده...
توپها را اتش كنيد
باده ها را پر كنيد
خمره ها را بشكنيد
مطربان را مست كنيد
شادي و هل هله بر پا كنيد...
غمها پايان رسيد
دشتها باران رسيد
در ملك کرمانشاه
ايام شادکامی رسید...
شوري ديگر بپا شد
چشمي ديگر بينا شد
نازگلی خوشگل و زیبا
چشمش باز ب دنیا شد ...
چشم هايش عسلي
موهايش فرفري
دست حنایی
گونه همرنگ زبون...
او تنش همرنگ با عاج سفید
پر زگلبرگ لبش باغ امید ...
نازدارد
وه چه نازدونه ای ...
در نیمه مرداد
در این گرمترین روزهای سال
غنچه گلی شکفت
وخدا خندید و لا حول ولا... گفت ...!
فرخنده میلادت مبارک نازگلی پلنگ ...???????????? ???? ????
۷ نظر