آلبوم علی . : عکس‌های ارسالی

عکس ۹۶۹ از ۱٬۱۸۱ در آلبوم‌ عکس‌های ارسالی

سهمم اززیبایی ات تنها تماشا کردن عکس هایت است
کشوری هستم که گیر افتاده در تحریم ها
۲ نظر