آلبوم علی . : عکس‌های ارسالی

عکس ۹۶۷ از ۱٬۱۸۱ در آلبوم‌ عکس‌های ارسالی

اقرار میکنم که دراین جا بدون تو
حتی برای آه کشیدن، هوا کم است
۱ نظر