آلبوم هبوط .... : عکس‌های ارسالی

عکس ۷۵ از ۸۸ در آلبوم‌ عکس‌های ارسالی

دلم یک باغ پــــر نارنج....
دلم آرامش تُــرد و لطیــف صبـــح شالیزار....
دلم صبـــحی
ســـــــلامی
بـــوسه‌ای
عشقــی
نسیــمی
عطــــــر لبخندی
نــــوای دلکش تار و کمانچه
از مسیری دورتـــر حتی؛
دلـــم شعــــری ســراســـر دوســـتت دارم،
دلــم دشتـــی پُـــــــر از آویشن و گل پـــونه
می خــــواهد...!
۴ نظر