آلبوم mohsen love : عکس‌های ارسالی

عکس ۱٬۳۱۳ از ۱٬۵۸۲ در آلبوم‌ عکس‌های ارسالی

لعنتی من روزه ام بانازو باافسونگری

روزه راتا مرز باطل کردنش هی میبری

تااذان چیزی نمانده،اندکی آرام باش

بعد ازآن جادو بکن باشیوه ی جادوگری
۲ نظر