آلبوم آقای خ ملکی : عکس‌های ارسالی

عکس ۶۰۷ از ۷۱۴ در آلبوم‌ عکس‌های ارسالی

راننده‌ی فرانسوی این آئودی به خاطر این صحنه ۳۲ روز ماشینشو تکون نداده!

.
اگر قرار تقلید بشه از کارهای خوب تقلید بشه!