اخبار ایران و جهان


فیسبوک فارسی در مورد صحت و سقم اخبار فوق مسئولیتی ندارد و کلیه مسئولیتها به عهده سایت انتشار اخبار می‌‌ باشد.