New Page 1

 

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

 

سایت فیسبوک فارسی در خصوص حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان در ایران و خانواده آنان برنامه‌ای اتخاذ کرده است،
تا با کمک مالی شما کاربران گرامی‌ بتواند گامی‌ کوچک در این راه بردارد.


کمک‌های نقدی شما عزیزان در پایان هر ماه به حساب یکی‌ از معتبرترین مؤسسات خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان واریز گردیده و میتوانید در این صفحه و در پایان هر ماه
لیست کاربران، مبلغ واریزی آنها و رسیدهای واریزی از طرف سایت فیسبوک فارسی به مؤسسه خیریه را مشاهده نمائید.
 

لازم به ذکر است که هیچ منفعتی از مبالغ واریزی کاربران متوجه سایت فیسبوک فارسی نمی‌باشد و مبلغ کلّ در آخر هر ماه عیناً به حساب مؤسسه خیریه واریز میگردد.
 

درضمن به ازای هر ۱ تومان کمک شما، تعداد ۵۰ امتیاز بلافاصله پس از واریز به شما تعلق خواهد گرفت.

قبلا از همکاری و کمک شما کمال تشکر را دارد،
مدیریت سایت فیسبوک فارسی

 (لیست کاربرانی که به کودکان سرطانی کمک کرده و امتیاز دریافت نموده‌اند)